Ви тут
Домашня > Національні природні парки Полтавщини > Національний природний парк «ПИРЯТИНСЬКИЙ»

Пирятинський національний природний парк розташований у долині річки Удаю в околицях м. Пирятин та сіл Грабарівка, Давидівка, Березова Рудка, Сасинівка, Гурбинці, Аеляки, Усівка, Кейбалівка, Каплинці, Харківці, Дейманівка, Високе, Велика Круча, Повстин, Олександрівка.

Землі парку складаються з: не залучених до інтенсивної господарської діяльності, ділянок широколистяного та змішаного лісу, лучної, болотяної та водної рослинності, характерні для лісостепу Лівобережної України.

Склад земель території Пирятинського НПП:

Болота – 4827,92га;
Сіножаті і пасовища – 4391,97га;
Ліси – 2304,65га;
Водойми – 398,78га;
Парки та природоохоронні зони – 105,1га.

Парк створено 11 грудня 2009 року Указом президента України з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПИРЯТИНСЬКИЙ»
Мапа національного природного парку “Пирятинський”

До складу території національного природного парку «Пирятинський» входять такі об’єкти природно-заповідного фонду  України:

 • Заказник загальнодержавного значення «Дейманівський», ландшафтний
 • Заказник загальнодержавного значення «Куквинський», гідрологічний
 • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Березоворудський парк»
 • Заказник місцевого значення «Харківецький», гідрологічний
 • Заказник місцевого значення «Гурбинський», гідрологічний
 • Заказник місцевого значення «Сасинівський», гідрологічний
 • Заказник місцевого значення «Березоворудський», гідрологічний
 • Заказник місцевого значення «Давидівський», гідрологічний
 • Заказник місцевого значення «Леляківський», зоологічний
 • Пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк Острів Масальський», ботанічна
 • Заповідне урочище місцевого значення «Куквин»

Флора парку дивує різноманітністю і величезною кількістю рідкісних рослин.

Мальовничий Удай. Фото Vika2210, ліцензія CC BY-SA 3.0
Мальовничий Удай. Фото Vika2210, ліцензія CC BY-SA 3.0

14 видів занесених до Червоної книги України: тюльпан дібровний, ковили периста та волосиста, сальвінія плаваюча, сон-трави чорніюча та широколиста, зозулинець болотний, лілія лісова, любка дволиста, підсніжник звичайний, рябчик руський, коручка морозниковидна, коручка болотна пальчатокорінник м’ясочервоний;

Три види занесені в охоронювані списки для Європи: козельці українські, юринея несправжньоволошковидна, змієголовник Рюйша;

Вид на заплаву р.Удай з с.Велика Круча, Пирятинський національний парк, Пирятинський р-н., Полтавська обл.
Вид на заплаву р. Удай з с. Велика Круча, Пирятинський національний парк, Фото Denis Vitchenko, ліцензія CC BY-SA 3.0

48 видів, що охороняються в межах Полтавської області: багатоніжка звичайна, білозір болотний, ряст порожнистий, конвалія травнева, вовче тіло болотне, жовтяниця черговолиста, волошка сумська, вишня степова, черешня, дзвоники персиколисті, анемона лісова, горицвіт весняний, барвінок малий, пухирник звичайний, валеріана висока, веснівка дволиста, гадюча цибулька занедбана, гвоздика несправжньорозчепірена, гіацинтик блідий, грушанки круглолиста та мала, зеленчук жовтий, зимолюбка зонтична, зубниця бульбиста, кизляк китицецвітий, конвалія звичайна, костяниця, латаття біле та сніжнобіле, наперстянка великоцвіта, образки болотні, орляк звичайний, ортилія однобока, первоцвіт весняний, жито лісове, перстачі білий та прямостоячий, півники сибірські та угорські, під’ялинник звичайний, плаун булавовидний, пухівка струнка, родовик лікарський, проліски сибірська та дволиста, хвощ зимуючий, шолудивник Кауфмана, щитник гребенястий.

На території парку також представлені ряд типів фітоценозів, що підлягають охороні в межах України і занесені в Зелену книгу України. Повномірно на значних площах тут зустрічаються грабово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві, угруповання гідатофітів з домінуванням латаття білого, глечиків жовтих та сальвінії плаваючої. Фрагментарно виявлені угруповання з домінуванням водяного жовтецю Ріона, осоки низької, ковили волосистої та перистої.

Фауна парку типова для Лівобережного Лісостепу. Природоохоронна, наукова, пізнавальна, естетична та етична цінності території парку у значній мірі обумовлені його тваринним світом.

Число видів наземних хребетних тварин оцінюється в 250. Число видів комах — 6-7 тисяч.

В межах національного парку «Пирятинський» зустрічається 20 видів тварин занесених до Червоної книги України: журавель сірий, підорлик великий, змієїд, сорокопуд сірий, кулик довгоніг, видра річкова, борсук звичайний, горностай, жук-олень, сфекс рудуватий, метелик махаон, красуня діва, сколія-гігант, сколія степова, бджола тесляр, анакс імператор, колоптерікс кримський, ларра анафемська, вусач мускусний, п’явка медична.

З регіонально рідкісних видів (Полтавщина) відмічено: куницю кам’яну, крячка білощокого, вужа водяного.

Також було знайдено 2 види, які занесені до Червоної книги МСОП, Європейського червоного списку – дукачик непарний і синявець Телей, який, крім того, занесений до Червоної книги метеликів Європи.
На відрізку ріки Удай в межах НПП «Пирятинський» виявлено 27 видів риб, що належать до 6 родин. Зважаючи на те, що прісноводна іхтіофауна України складається з 114 видів риб та рибоподібних (Мовчан, 2005), в Удаї представлена чверть видів прісноводних риб України. Важливою рисою іхтіофауни Удаю є те, що вона практично повністю складається з аборигенних видів. Вселенці зустрічаються лише в ставках, які під час весняних паводків мають тимчасове сполучення з руслом ріки.

Світ земноводних представлений 11 видами, а плазунів – 5 видами. Найчисленнішими є популяції жаби озерної та вужа звичайного.

Видовий склад птахів також багатий та різноманітний. Орнітологічними дослідженнями підтверджено наявність 100 видів, при цьому дослідження орнітофауни здійснювалися в негніздовий період, тому в подальшому очікується значне поповнення видового списку птахів.

100 відмічених видів птахів складає майже 36% від загального числа відомих видів для Полтавської області, та 24 % від загального числа відомих видів птахів України. Природні умови заплави р. Удай визначають видове багатство птахів водно-болотного комплексу. Пташині угруповання є типовими для лучно-степових та водно-болотних комплексів і відображають біогеографічні особливості регіону.

Теріофауна нараховує близько 30 видів. Досить численними тут є мисливські види тварин: козуля європейська, кабан звичайний, заєць сірий, лисиця. Наявні також інтродуковані види: єнотовидний собака, ондатра.

Офіційний сайт парку www.npp-p.org.ua

Top